Bởi {0}
logo
Jiangxi Brilliant Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: EVA Điện Tử Trường Hợp, EVA Trường Hợp Công Cụ, EVA Thiết Bị Y Tế Công Cụ Trường Hợp, EVA Túi Scooter, Trường Hợp Tai Nghe
Thứ tự xếp hạng4 thời gian phản hồi nhanh trong Túi ĐựngQuality management certifiedFinished product inspectionPatents awarded (21)On-site material inspection